header

Allmänna Conclaven

Ordens styrelse

Stormästare Generalmajor Karl L E Engelbrektson
Kansler Civilekonom, Major Carl Vilhelm Angert
Överceremonimästare Överläkare, Professor, Örlogskapten Christer Svensén
Överceremonimästarinna Fru Catharina Allard
1:a Ordensdam Jur. kand. / LLM Bilge Befrits
2:a Ordensdam Econ. LIC, Dir. Minna Storm
1:a skattmästare Civilekonom, Kapten Lars Reuterskiöld
2:a skattmästare Medicine doktor Cecilia Lövdahl
Sekreterare Civilingenjör, Major Johan Wåhlén
1:e Intendent Civilekonom Peter Jez
2:e Intendent Civilekonom Per Hagman
3:e Intendent/webmaster Marknadschef, Major Jonas Stålhandske Palovaara
1:e Ceremonimästare Civ ing, Civ ekon, Örlogskapten Evelina Hedskog
2:e Ceremonimästare Leg. lärare, Örlogskapten Verner Gerholm
3:e Ceremonimästare Jur. kand, Överstelöjtnant Johan Rydén
4:e Ceremonimästare Teknologie student Jennifer Lemne

Ordens kansli

Innocenceorden Box 210 SE-182 06 Djursholm

E-post: