header

Välgörenhet

Ordens humanitära verksamhet har gamla anor. Vi kan säkert följa den tillbaka till 1935. På 2000-talet – ett nytt sekel – kan Orden utöka sin välgörande verksamhet tack vare ökat medlemsantal och en klok kapitalförvaltning.

Orden har nu två välgörenhetsprojekt:

Det första är hjälp till hemlösa änkor och barn efter jordbävningen i Pakistan hösten 2005. Hjälpen går sedan 2006 till Stiftelsen AAPKI Foundation. Orden har, liksom flera av Ordens medlemmar, skänkt trästugor till de mest utsatta änkorna i det jordbävningsdrabbade området.

H. M. Drottning Silvia har aktivt stöttat projektet från första början och H. K. H. Kronprinsessan Victoria har engagerat sig som beskyddare för projektet. Orden kommer från och med 2008 att stödja fyra barn under två läsår och vi kommer genom kontakter på plats att följa barnen.
Se vidare fliken Fotogalleri och www.aapki.org.

Det andra är hjälp till hemlösa med missbruk till ett drogfritt liv och ordnad social tillvaro med egen bostad som mål. Orden stödjer sedan 2008 organisationen Ny Gemenskap, en ideell opolitisk förening som startade 1968 och är verksam i Stockholm.
Se vidare fliken Fotogalleri och www.nygemenskap.org.