header

Nyheter

Ordens Högtidsdag - Solenne Dag

Firas den 20 november 2021, Ordensår 256, med Ordenskapitel med Stor Reception och Stor Ordensbal med galasupé och dans, varvid Nya medlemmar kan inträda i Orden liksom utnämning till Högre grader kan ske. Dans Kadrilj och Française genomförs i Spegelsalen, se Fotogalleriet.

Inbjudan skickas ut till medlemmarna i september 2021.

InnocenceNytt - information till medlemmar utkommer två gånger per år

  • Nr 44 utkommer i februari 2020 tillsammans med årsavgift 2020
  • Nr 45 utkommer i september 2020

Ordens Matrikel / Calendar

Utkommer i juni året efter firandet av Solenne Dag

De innehåller praktiska upplysningar, stadgar, historiska uppgifter och förteckning över Ordens medlemmar.

Utgåva 12 • 2020 - 2022 utkommer i juni 2020.