header

Nyheter

Högtidens dag - 254-årsjubileum 2019

Under Ordensåret 254 firar vi ordningens jubileumsdag - dagen för högtid - med ett kapitel, Stor Reception och Ordensbal den 16 november 2019.
Inbjudningar skickas ut i september 2019.

Dans Kadrilj och Française i Spegelsalen, registrera dig genom att klicka på: Registrera dans

Tidningen InnocenceNytt

Nr 43 september 2019
Nr 44 februari 2020

Register över medlemmar

Utgåva 12 kommer att släppas våren 2020
Utgåva 11, utfärdat våren 2018
Utgåva 10, utfärdat våren 2016