header

Kontakta oss

Innocenceorden leds genom Allmänna Conclaven, Ordens styrelse, som består av Ordens Stormästare jämte ca 18 ledamöter som alla har specifika uppgifter, se Om Orden / Allmänna Conclaven. Kontakt med andra organisationer och Ordens medlemmar sker genom Ordens Kansli.

Önskar Ni komma i kontakt med Orden vänder Ni er till Kansliet.

Har Ni frågor eller synpunkter på Hemsidan eller om Ert medlemskap i Orden vänder Ni er till Ordens Kansli.

Till höger har ni kontaktuppgifter till Kansli och Webmaster.