header

Historik

Denna Orden skall i alla tider bära namnet Ändovänkaner Orden. Dock kallas den av hävd Orden L´Innocence eller Innocence Orden.

Orden har två verksamhetsmål:

  1. att bedriva välgörande verksamhet och utveckla medlemsnyttan - Ordens humanitära verksamhet har gamla anor. 1935 citerades dåvarande sekreteraren greve Gustaf Horn i pressen vid firandet av Högtidsdagen "Vi glädja oss åt Innocenceordens livskraft och vi hoppas nu att det ekonomiska överskottet blir stort, ty behållningen tillfaller som bekant välgörande ändamål".
  2. att vid firandet av Ordens högtidsdag - Solenne Dag - vid är med udda årtal, samla sina medlemmar till Ordenskapitel med Stor Reception för att inom Ordensceremoniernas sirliga ram, hälsa nya medlemmar "recipiender" välkomna i glädjens, förtrolighetens och vänskapens tecken samt därefter till Stor Ordensbal med festlig samvaro, dans och andra oskyldiga spectacles, för att de därur skall hämta den glädje som ärlig vänskap och förtrolighet kan ge.

    "Innocencen" är idag en bal i stor gala som förenar ungdomlig fräschör med anor och tradition från en epok med mer chevalereska umgängesformer, graciösare danser och svepande balklänningar. Det är genom nöjens anständiga utnyttjande som vi härdar våra sinnen att med munterhet och styrka bära livets stundom mödosamma angelägenheter.

1765 till idag

Anders Hedenberg webbUnder frihetstiden 1718 - 1772 trängdes den mekaniska världsbilden undan. Konst, musik och litteratur stod då i sin vackraste blom, arkitekturen var människovänlig, sällskapslivet utvecklades, modet smakfullt om än extravagant och hantverket nådde den kanske högsta av sina höjder. Bellman, Lenngren, Haupt, Sergel, Kellgren och Kraus vittnar än idag om Sveriges kulturella storhetstid.

I denna frihetstidens anda instiftades den 7:e november 1765 Livmedicus Anders Hedenberg och sedemera fältmarrskalken friherre Bernt Otto Stackelberg d.y, Ändovänkanerorden eller för dem som är utom Orden, Orden L´Innocence eller Innocence Orden.

Ordensväsendet blomstrade i vårt land, liksom i de flesta andra länder i Europa. Ett stort antal Ordenssällskap verkade då för olika ändamål och enligt skilda ritualer. Några av dessa sällskap lever alltjämt kvar, bland dem Innocence Orden. Kung Oscar I och Drottningen Josefina deltog 1845.

Ordens Medlemmar samlades länge varje år i stora Börssalen till högtidligt firande av stiftelsedagen. I början på 1900-talet flyttade man till Grand Hôtel Royal och beslöt, i samråd med Stora Amarantherorden, att de båda Ordnarna skulle avhålla sina högtidssammankomster vartannat år och att Innocence Orden skulle hålla sina på udda årtal.

1935 firade orden sin 170:de högtidsdag med bal på Grand Hôtel för 800 personer, inberäknat fem kungligheter och ett stort antal utländska diplomater. Prinsessan Sibylla och prins Carl junior intogs i Orden.

Under och närmast efter 2:a världskriget gjordes uppehåll i verksamheten.

50-talet

Under 50-talet återupptogs det ena efter det andra av de stora förkrigsevenemangen. 1953, Ordensår 188, inleder Innocenceorden årets säsong efter 14 års uppehåll och gör en strålande "come back" under rojalistiskt överinseende. Konungen, Drottningen och prinsessan Sibylla hedrade bröderna och systrarna med sin närvaro. Hovet, corps diplomatique och en galaklädd samling uppvisande en slösande, färgrik elegans med en myckenhet juveler i tidens anda. De satte sin prägel på de sällsamma ordensceremonierna som hör Innocenceorden till.

70-talet

Prinsessan Lilian

Vid 210-årsjubileet 1975 deltar HMK Carl XVI Gustaf och blir Hedersmedlem av Orden.

80-talet

HKH Prinsessan Lilian blir Ordens beskyddare 1982. De handskrivna stadgar från 1874 överarbetas och tillställs varje medlem 1983, samtidigt som årsavgift och årlig Ordensinformation införs. 1985 firas 220-årsjubileum.

90-talet

Orden genomgår en stark utveckling inlett med 230-årsjubileet 1995.

Innocence Nytt - Ordens "medlemsblad"- utkommer årligen sedan 1996. Ordens gamla gradssystem från 1874 återinförs till Högtidsdagen 1997 då HKH Kronprinsessan Victoria deltar och blir Hedersmedlem.
Medlemsregistret datoriseras och 1. Matrikeln utkommer 1998. Orden utökar sin välgörande verksamhet.
HKH Prins Carl Phlip deltar 1999 och blir Hedersmedlem.

1999 dansar millenniet, seklet och decenniet ut med glansfull galafest i den gamla stilen. En oförglömlig högtidsdag med närmare 700 deltagare varav 429 nya medlemmar, rekord i antal sedan 50-talet.

2000-talet

Ett nytt sekel. Orden utåkar sin välgärande verksamhet. Tryckt deltagarprogram införs vid Högtidsdagen 2001.
Till Högtidsdagen 2003, Ordensår 238, öppnar Ordens hemsida och HKH Prinsessan Madelaine deltar och blir Hedersmedlem.
2005 firas Ordens 240:e högtidsdag. Högtidsdagen 2007 har deltagare från 11 nationer.

Ordens medlemsantal passerar 2000 Ordensår 243, 2008.
Vid Ordens 244 högtidsdag, 2009, återinförs Ordens valspråk från 1935. Firandet lockade deltagare från 15 länder, totalt 810, Rekord.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vårt användande av cookies. Läs mer →