header

Allmänna Conclaven

Ordens styrelse

Stormästare Generalmajor Karl L E Engelbrektson
Grå eminens, HLO Civilekonom, Major Carl Vilhelm Angert
Kansler Överläkare, Professor, Örlogskapten Christer Svensén
Överceremonimästare Civilekonom, Kapten Lars Reuterskiöld
Överceremonimästarinna Fru Catharina Allard
Ordensdam Fru Margareta Adlercreutz
Ordensdam Välgörenhet Econ. LIC, Dir. Minna Storm
Ordensdam Välgörenhet Jur. kand. / LLM Bilge Befrits
1:a skattmästare Medicine doktor Cecilia Lövdahl
2:a skattmästare Vakant
1:e sekreterare Kommendörkapten Peter Thomsson
2:e sekreterare Doktorand Emil Ringh
3:e Sekreterare Civilingenjör, Överstelöjtnant Johan Wåhlén
1:e Intendent Civilekonom Peter Jez
2:e Intendent Civilekonom Per Hagman
3:e Intendent/1:e webmaster Marknadschef, Major Jonas Stålhandske Palovaara
4:e intendent Herr Fredrik Lilliestråle Stéen
1:e Ceremonimästare Leg. lärare, Örlogskapten Verner Gerholm
2:e Ceremonimästare Jur. kand, Överstelöjtnant Johan Rydén
3:e Ceremonimästare/2:e webmaster Civilingenjör Jennifer Lemne
4:e Ceremonimästare Civ ing, Civ ekon, Örlogskapten Evelina Hedskog

HLO (Hedersledamot Orden L´Innocence)

Ordens kansli

Innocenceorden Box 210 SE-182 06 Djursholm

E-post: