header

Allmänna Conclaven

Ordens styrelse

Stormästare Generalmajor Karl L E Engelbrektson
Grå eminens, HLO Civilekonom, Major Carl Vilhelm Angert
Kansler Överläkare, Professor, Örlogskapten Christer Svensén
Överceremonimästare Civilekonom, Kapten Lars Reuterskiöld
Överceremonimästarinna Civilekonom Margareta Adlercreutz
Ordensdam Välgörenhet Jur. kand., LLM Bilge Befrits
Ordensdam Välgörenhet Econ. Lic. (Int´I Bus), Minna Storm
Skattmästare Medicine doktor Cecilia Lövdahl
Skattmästare Fil. Kand. Anna Ingemarsdotter
Sekreterare Kommendörkapten Peter Thomsson
Sekreterare tf Civilingenjör Jennifer Lemne
Sekreterare Civilingenjör, MBA, Överstelöjtnant Johan Wåhlén
Intendent Civilekonom Peter Jez
Intendent Civilekonom Per Hagman
Intendent, Webmaster Marknadschef, Major Jonas Stålhandske Palovaara
Intendent Herr Fredrik Lilliestråle Stéen
Ceremonimästare Fil. Lic., Örlogskapten Verner Gerholm
Ceremonimästare Jur. kand, Överstelöjtnant Johan Rydén
Ceremonimästare, Webmaster Civilingenjör Jennifer Lemne
Ceremonimästare Civilingenjör, Civilekonom, Örlogskapten Evelina Hedskog

HLO (Hedersledamot Orden L´Innocence)

Ordens kansli

Innocenceorden Box 210 SE-182 06 Djursholm

E-post: