header

Allmänna Conclaven

Allmänna Conclaven - Ordens styrelse

Stormästare Generalmajor Karl L E Engelbrektson
Grå eminens, HLO* Civilekonom, Major Carl Vilhelm Angert
Kansler Överläkare, Professor, Örlogskapten Christer Svensén
Överceremonimästare Civilekonom, Kapten Lars Reuterskiöld
Överceremonimästarinna Civilekonom Margareta Adlercreutz
Ordensdam Välgörenhet Jur. kand., LLM Bilge Befrits
Ordensdam Välgörenhet Econ. Lic. (Int´I Bus), Minna Storm
1:e Skattmästare Medicine doktor Cecilia Lövdahl
2:e Skattmästare Fil. Kand. Anna Ingemarsdotter
1.e Sekreterare Kommendörkapten Peter Thomsson
2:e Sekreterare tf Civilingenjör Jennifer Lemne
3:e Sekreterare Civilingenjör, MBA, Överstelöjtnant Johan Wåhlén
1:e Intendent Civilekonom Peter Jez
2.e Intendent Civilekonom Per Hagman
3:e Intendent, 1:e Webmaster Marknadschef, Major Jonas Stålhandske Palovaara
4:e Intendent Herr Fredrik Lilliestråle Stéen
1:e Ceremonimästare Fil. Lic., Örlogskapten Verner Gerholm
2:e Ceremonimästare Jur. kand, Överstelöjtnant Johan Rydén
3:e Ceremonimästare, 2:e Webmaster Civilingenjör Jennifer Lemne
4:e Ceremonimästare Civilingenjör, Civilekonom, Örlogskapten Evelina Hedskog

* HLO (Hedersledamot Orden L´Innocence)

Solenne Dag 2019 0014 118Allmänna Conclaven under Solenne Dag 2019

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vårt användande av cookies. Läs mer →