header

Ordens tecken, Valspråk, Insignier och Grader

Ordens Tecken och Valspråk

Ordens tecken utföres genom att lägga högra handen på hjärtat följt av handklappning med tvenne långsamma och tvenne hastiga slag. Högra handen återföres sedan till hjärtat samtidigt som de närvarande högt uttalar Ordens Valspråk från 1935 "Påminnom oss det framfarna och betänkom det tillkommande"

Ordens insignier

IOmaster smallOrdens främsta insignier är Ordensstjärnan. Den utgöres av en fyrarmad åttauddig stjärna i silver i vars mitt, inramat, finnes tvenne förenade händer med bokstäverna E C ovanför och tvenne dödskallar därunder. Det hela omgivet av en krans av fladdrande lågor. Ordensstjärnan bäres i band.

Ordens insignier är vidare Stormästarens kommandostav, ordensceremoniel och ämbetskedja, Ordensbok från 1880, Stor Ordensstjärna, trenne Ordensstav, Ordensskrinet, Ordenslådan för Insignier samt Ordensstolen.
Ordensgradernas Insignier består av ordenstecken - Ordensstjärnan i band- och Utnämningsbrev.

Ordens Grader

Uti Orden finnes sju grader där 7. graden är Ordens högsta grad.
Nya medlemmar inträder i 1. graden.

Inträde till Ledamot av högre grad kan vinnas av medlem som uppfyller villkoren för Högre Grad och som efter skriftlig hemställan prövats i Allmänna Conclaven. I hemställan skall medlem redogöra för de motiv vilka utgöra grund för inträde i Högre grad. Vilka år han/hon deltagit med nuvarande grad samt ange medlemsnummer, namn, adress och telefonnummer
Hemställan sänds till Kanslern genom Ordens kansli när villkoren för respektive Högre grad uppfyllts. Hemställan om högre grad skall vara Orden tillhanda senast 15:e oktober för den Sollenne Dag vid vilket medlem önskar deltaga med den Högre graden.

Medlem som prövats av Allmänna Conclaven och funnits lämplig, kallas till Ledmot av högre grad. Den lägre gradens ordenstecken skall återlämnas samt den Högra gradens fastställda gradavgift erläggas, för att kunna vinna inträde i den Högre graden och för att erhålla den högre gradens Insignier - ordenstecken och utnämningsbrev för graderna 3-7.

"Gradssystem 1874" återinfördes till Högtidsdagen 1997

Grad Gradfärg Beskrivning
1. graden
Innocencegraden
GradIIw Den oskuldsfulla graden
Anknyter till bokstaven I i Ordensnamnet. Liten ordensstjärna bäres i purpurband över hjärtat för Herre och Dam. Nya medlemmar inträder i första graden
     

2. graden
Vänskapsgraden

GradIIw Ledamoten har gått ett steg längre och förvärvat nya vänner inom orden
Liten Ordensstjärna bäres för herre i purpurband om halsen och för dam i rosett över hjärtat. Ledamot, som har deltagit tvenne tidigare Solenne Dagar och erlagt fastställda årsavgifter, kan vinna inträde i denna grad. Tidigas efter 4 kalenderår.
     
3. graden
Trohetsgraden

GradIIIw1

Ledamoten har visat Ordens trohet i flera år
Stor Ordensstjärna bäres i gult band - brett för herre, smalt för dam - över höger axel.
Ledamot, som har deltagit tvenne tidigare Solenne Dagar uti 2. graden och erlagt fastställda årsavgifter, kan vinna inträde i denna grad. Tidigast efter 8 kalenderår.
     
4. graden
Diplomatgraden
GradIVw Ledamoten har uppträtt som en värdig ambassadur för Orden
Stor Ordensstjärna bäres i kungsblått band - brett för herre, smalt för dam - över höger axel.
Ledamot, som har deltagit tvenne tidigare Solenne Dagar uti 3. graden och erlagt fastställda årsavgifter, kan vinna inträde i denna grad. Tidigast efter 12 kalenderår.
     
5. graden
Commendeursgraden
GradVw Ledamoten har varit ett föredöme för andra
Anknyter till bokstaven C i ordenstecknet. Stor Ordensstjärna bäres i klarrött band - brett för herre, smalt för dam - över höger axel.
Ledamot, som har deltagit tvenne tidigare Solenne Dagar uti 4. graden och erlagt fastställda årsavgifter, kan vinna inträde i denna grad. Tidigast efter 16 kalenderår.
     
6. graden
Hedersgraden
GradVIw Avsedd för förtjänta som Orden särskilt vill hedra. Stor Ordensstjärna bäres i purpurband - brett för herre och smalt för dam.
     
7. graden
Ordens Högsta Grad
GradVIIw Stor Ordensstjärna bäres i guldkantat purpurband - brett för herre över höger axel samt liten Ordensstjärna i band om halsen, för dam i smalt band över höger axel och liten Ordensstjärna i rosett över hjärtat.
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vårt användande av cookies. Läs mer →